ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních zpráv nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete společnosti wilderoben s.r.o., se sídlem na adrese Niťová 2, 821 08 Bratislava - městská část Ružinov, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 128022/B, IČO: 50 724 401 (dále jen jako "Správce" či "Správce osobních údajů”), využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Jaké informace o Vás shromažďujeme?
V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon, adresa a dále také údaj o ceně. Uvedení nejprve potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy (tj. Plnění našich smluvních závazků vůči zákazníkovi). Po splnění našich závazků ze smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek na další účely. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčení a nastavení fungování a systematice soudního systému, včetně lhůt pro promlčení nároků, musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Uvedení z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci či úpravě profilu, při vytvoření objednávky či při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů, navíc databáze také umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat Váš profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání se zákaznickým centrem, při vyřizování reklamací, při vyřizování objednávek či na marketingové účely (o těch se více dozvíte níže). Uvedení dále využíváme pro zpracování na marketingové účely. Popisu těchto osobních údajů se detailně věnujeme níže. Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od poslední uskutečněné objednávky.

Vaše osobní údaje využíváme i z důvodů zajištění přepravy (naplnění našich povinností Důležité části smlouvy). Tyto údaje předáváme přepravním společnostem a při předání vytvoříme o předání log, který slouží jak záloha pro případ chyby předání přes informační systém. Z důvodu možných reklamací jak ze stran zákazníka, tak ze strany přepravce tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 5 let od vytvoření objednávky.

Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité Vámi můžete proto předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázích společně s ostatními údaji, tedy po dobu 5 let od uskutečnění poslední objednávky.

Abychom Vám mohli poskytnout odpovídající technickou podporu s využíváním našich webových stránek, ukládáme si také technické údaje o zařízení, které k přístupu na náš web využíváte (prohlížeč, který využíváte, zařízení, ze kterého přistupuje na náš web, a operační systém, který využíváte ). Poskytnutí technické podpory je v našem i Vašem oprávněném zájmu.

Tyto informace jsou součástí našich interních logů a na jiný účel, než poskytování technické podpory je nevyužíváme, přesto je z technických důvodů musíme udržovat po celou dobu životnosti námi zpracovávaných osobních údajů. Nejpozději tak tyto údaje o Vás vymažeme po 5 letech od uskutečnění poslední objednávky.

Jak data využíváme pro marketingové účely?
Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte při objednávce, registraci nebo při přihlášení k odběru obchodních zpráv a které využíváme na zasílání obchodních zpráv a k větší relevantnosti námi zasílaných oznámení. Snažíme se, aby Vás informace od nás zaujaly a byly Vám inspirací, proto je pro nás důležité znát Vaši reakci na tato sdělení, a proto si zpětnou vazbu o nich uchováváme. Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebudeme.

Abychom Vám mohli zprostředkovat co nejpříjemnější zákaznický zážitek a abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, ukládáme si data, která nám pomáhají zjišťovat, co konkrétně Vás u nás zajímá, co se Vám líbí. Chceme Vás upozorňovat na novinky od Vaší oblíbené značky nebo na slevy ve Vámi preferovaných kategoriích. Proto potřebujeme mimo jiné vědět, co si na našem webu nejčastěji prohlížíte, co objednáváte, co nakupujete nebo i to, jaké zboží vracíte a proč.

Na základě informací o tom, co Vás v našem obchodě nejvíce zajímá, Vás zařazujeme do různých skupin (například podle oblíbené značky, kategorie, ceny, velikosti atd.), jejichž prostřednictvím jsme potom schopni zaslat přesné informace o našich speciálních nabídkách. Nechceme, aby Vás naše obchodní sdělení obtěžovala, proto se je snažíme co nejvíce zpřesňovat a "šít" je Vám je přímo na míru. Toto by bez zpracování dat o Vašich návštěvách na webu, objednávkách, nákupech a reakcích na naše marketingové kampaně nebylo možné.

Pro zlepšení našich služeb potřebujeme také vědět, kdy a kde nakupujete a kdy a kde si zboží nejčastěji vyzvednete. Díky tomu jsme schopni Vám zasílat obchodní sdělení v čase, kdy se Vám to nejvíce hodí.

Váš názor je pro nás důležitý a je naším hnacím motorem. Zpětnou vazbu, kterou od vás obdržíme nejčastěji formou odpovědí na otázky z dotazníků, si proto pečlivě ukládáme. Zajímá nás, jak jste spokojeni s naším zbožím, webem, dopravci a mnoho dalšího.

Také Vás chceme odměňovat za věrnost a poděkovat Vám tak za přízeň, kterou nám dlouhodobě projevujete. Abychom věděli, na které ze speciálních benefitů máte nárok, musíme mj. vědět, za kolik peněz u nás objednáváte a nakupujete zboží, kolik z objednaného zboží vracíte a jak dlouho už jste naším zákazníkem. Je v našem oprávněném zájmu obchodníka sledovat tyto informace u jednotlivých zákazníků, zvláště když Vám na základě takového sledování dokážeme nabídnout podstatné výhody a ocenit tak Vaši věrnost.

Všechny osobní údaje použité v marketingu využíváme z právního titulu oprávněného zájmu a pro marketingové účely je uchováváme po dobu 5 let od poslední objednávky. Protože si jsme vědomi toho, že údaje o tom, co konkrétně Vás u nás zajímá, co se Vám líbí a Vaše zpětná vazba na zasílání obchodních sdělení mohou být vnímány jako citlivější data, ukládáme je pouze po dobu 2 let od doby, kdy tato data získáme.


Komu data prodáváme?
Vaše osobní údaje jsou používány výhradně pro naše interní potřeby, a to jen z výše uvedených důvodů. Všechny potřebné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služby třetích stran (specializovaných společností). S třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci Vaší objednávky proto mohou být osobní údaje přenášeny dopravním společnostem, např. společnosti:
NEOSHIP s.r.o., se sídlem Místního průmyslu 1247 029 01 Námestovo,
Slovak Parcel Service s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovensko

Mimo objednávku zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání, jako např:

a) poskytovatelé informačních a komunikačních služeb a hostingu včetně cloudových úložišť,
b) poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
c) poskytovatelé analytických služeb,
d) poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
e) poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
f) poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet),
g) provozovatelé sociálních sítí,
h) poskytovatelé právních služeb, advokáti,
i) partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.

Žádné třetí straně přitom osobní údaje neposkytujeme za účelem jejich dalšího zpracování.

Kde data uchováváme?
Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti wilderoben s.r.o. a v datovém centru společnosti Websupport, s.r.o., se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Přístup k systémům poskytujících zajišťování dočasných osobních údajů našich zákazníků je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, pro které je to vzhledem k náplni jejich práce nezbytné. Patřit mezi ně mohou například zaměstnanci pracující v oddělení zákaznické péče, vyřizování objednávek a pod. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup pouze k takovému objemu osobních údajů, který ke své práci nutně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje našich zákazníků je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s námi automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.

Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu
Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovú adresu hello@wilderoben.com požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú, alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané. V prípade, že Vaše údaje nami budú spracované, môžeme Vás, na Vašu žiadosť, nad rámec informácií poskytnutých v Obchodných podmienkach a v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Ak nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Ak o vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu hello@wilderoben.com upozorniť, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme. Po registrácii na našich webových stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám predtým neposkytli, a tieto osobné údaje sú potrebné pre zaistenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke oddelenie je možné požiadať o odstránenie Vášho používateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov
Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu. To urobíte zaslaním správy na e-mailovú adresu hello@wilderoben.com. Ak takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesené námietky a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Kým Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukáže, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi
Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazanie, teda aby sme s nimi prestali nakladať: Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti. Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnenej a Vy, namiesto o vymazanie, požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu hello@wilderoben.com o obmedzenie ich použitia. Ak Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie Vašich práv. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odseku vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

Právo byť zabudnutý - právo na vymazanie osobných údajov
V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje, hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali;
a) alebo, ak Vy vznesiete námietku podľa odseku uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov;
b) alebo údaje spracovávame z akéhokoľvek iného dôvodu neoprávnene, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu hello@wilderoben.com takto spracovávané osobné údaje vymazali. Uvedenie však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov vo strojov čitateľnej forme
Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu hello@wilderoben.com požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané Vaše osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. *.xls, *.csv, alebo v obdobnom formátu). Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení
V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielanie zamedziť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámení, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení
V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť, a to kedykoľvek aj bez udania dôvodov. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie opísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu hello@wilderoben.com.

Kontakt na nás na našu poverenú osobu pre ochranu osobných údaju (DPO)
Poverencom pre ochranu osobných údajov je Silvester Behúň, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese: hello@wilderoben.com.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na nás osobne alebo pomocou mailu na e-mailovej adrese: hello@wilderoben.com. Pokiaľ by Vám snáď naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.
Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach.

Ako sú spracovávané súbory cookie?
Súbory cookie sú využívané väčšinou webových stránok a serverov pri poskytovaní množstva základných internetových služieb. Pokiaľ nakupujete online, cookies slúžia napríklad na to, že si e-shop pamätá položky, ktoré ste predtým pridali do nákupného košíku. Súbory cookie tiež umožňujú, aby si webové stránky uložili Vaše preferencie (napr. jazykové alebo pri prihlasovaní) a použili ich pri Vašej budúcej návšteve. Pomocou súborov cookie je tiež možné zhromažďovať štatistické údaje o aktivite užívateľov, napríklad počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac, ktoré sú pre prevádzkovateľa veľmi cenné, alebo umožňujú poskytovanie kvalitnejšej a užívateľsky prívetivejšej služby.

Súbory cookie je možné deliť podľa platnosti na:
a) dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, než zavriete Váš prehliadač,
b) trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, pokiaľ neuplynie ich životnosť alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotných cookie a nastavení vášho prehliadače).

A podľa funkcií na:
a) esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
b) preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
c) analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webové stránky,
d) konverzné, pre analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov,
e) sledovacie, ktoré nám v kombinácii s konverznými pomáhajú merať výkon predajných kanálov.

Používame tiež cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Prostredníctvom konverzných cookies na našich webových stránkach meriame počty objednávok, ktoré boli odoslané po tom, čo zákazník prišiel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkach našich reklamných partnerov alebo na základe prepojenia prostredníctvom odkazu umiestneného na webových stránkach týchto partnerov. Týmto uskutočňujeme analýzu výkonu našich jednotlivých predajných kanálov, na základe ktorých dochádza k finančnému vyúčtovaniu medzi nami a našimi reklamnými partnermi. Prostredníctvom konverzných cookies Vás nie je možné identifikovať, nejde preto o osobné údaje. Náš reklamný partner dostane len údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo u nás učinili objednávku.

V Bratislave dňa 1. 9. 2018
wilderoben s.r.o.

Produkt přidán do seznamu přání

Při poskytování našich služeb používáme soubory cookie. Chcete-li se dozvědět o cookies, které používáme, a o vašich preferencích a možnostech odhlášení, klikněte sem . Používáním naší platformy souhlasíte s používáním souborů cookie.