1% PRO NAŠE LESY

Wilderoben věnuje 1 % z každého prodaného produktu Lesoochranářskému seskupení VLK. Touto spoluprací chceme aktivně přispívat k ochraně přirozených lesů na Čergově a pomáhat dále rozšiřovat chráněné přírodní rezervace na Slovensku. Spolu se ziskem z akcí jako je Dobrý trh, Green Friday, či Stand up for Wolf jsme dosud přispěli částkou 21 976 EUR.

PŘIROZENÉ LESY BEZ ZÁSAHU

Spolu s VLKem chceme dosáhnout toho, aby se v přirozených lesích nedělalo nic. Aby se tam neštípalo, nelovilo, nepostřikovalo chemikáliemi, neodstraňovalo mrtvé dřevo, nevysazovalo či nejezdilo v autech. Naopak, chceme, aby do lesů chodili lidé a poznávali je i mimo vyznačené chodníky. Zaměstnanci společnosti Wilderoben proto věnují 5 % své pracovní doby pro bono na ochranu přirozených lesů. Petici „Všechno pro nic” už v režii Wilderoben během voleb, ve stánku na Dobrých trzích, či přímo v obchodě podepsalo 9200 lidí a přibývají další. Můžeš se připojit i ty na vsetkoprenic.sk

ÚLOHA
BIODIVERZITY

Biodiverzita rostlinných a živočišných společenství v lese přímo ovlivňuje stabilitu a odolnost ekosystémů vůči vlivům prostředí.

NAŠE LESY
V OHROŽENÍ

Lidské aktivity různého charakteru se týkají téměř 99 % území na Slovensku. Jen méně než 1 % z této rozlohy je možné pokládat za skutečně přirozeně se vyvíjející lesy a přírodní společenství.

OCHRANA PŘÍRODNÍHO
DĚDICTVÍ

Rozšiřme přísně chráněná území s názvem Evolučné lesy®, kde mají rostliny a zvířata možnost žít nerušený život bez zásahu člověka. Cílem je 10 % přísně chráněných území vyhrazených přírodě pro stabilní krajinu, zachování rozmanitosti i pro nás všechny.

Kdo je VLK?

Lesoochranářské seskupení VLK vlastní první soukromou přírodní rezervaci na Slovensku „Vlčia” s rozlohou 21 ha, která se nachází v Čergovském pohoří. Druhá soukromá rezervace „Rysia” (30 ha) se nachází v Strážovských vrších. Vzniku třetí soukromé přírodní rezervace „Roháčia” v Čertově vrchovině VLK aktivně pomohl.

Od roku 1993 pracují ochranáři a dobrovolníci ve VLK-u na záchraně přirozených lesů na Slovensku. Vytvářejí síť přísně chráněných území pod názvem Evolučné lesy®, kde nechávají nerušeně se vyvíjet společenstva organismů. Dosáhli vyhlášení nových přísně chráněných území o rozloze 2236 hektarů a mezitím si do dlouhodobého pronájmu koupí zabezpečili ochranu dalších 262 hektarů. Dosaženými změnami v zákonech zachrání ročně desítky vlků, které by bez těchto změn byly zabity, dlouhodobě chrání medvědy před trofejovým lovem, bojují proti nadměrné těžbě dřeva, odhalují krádeže dřeva či pytláctví, organizují přednášky a semináře pro veřejnost ve městech i v terénu.

VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY V OCHRANĚ LESŮ NA SLOVENSKU

POZNEJTE VLK AKTIVISTY

Juraj Lukáč

Náčelník LZ VLK, aktivista

Ochranář a aktivista. Vystudovaný kybernetik, který se už více než 25 let profesionálně věnuje ochraně přírody a popularizuje ochranu přirozených lesů mezi lidmi. Jeho sdružení Vlk vlastní soukromou rezervaci Vlčia v Čergově a Rysia v Strážovských vrších, v pronájmu mají i Suchou dolinu v Tatrách. Momentálně žije v vesničce Osadné na polsko-slovenské hranici v okrese Snina, blízko přírodní rezervace Udava.

Katarína Grichová

Náčelnice kmenu VLK Čergov

Vystudovala geografii a od svých 17 let je aktivní ve VLK-u, pracuje v jeho centrále Tulčíku. Provádí lidi na terénním lesním semináři „Gaia” a monitoringách, řeší trestní oznámení, organizuje tzv. čtvrtky s VLK-em v Prešově. Věnuje se ochraně vlků a koordinuje lokální aktivity. Jejím snem je procházet se po lesích bez strachu, že narazí na kácení či cestu, na člověka s puškou nebo na motorové vozidlo.

INSTAGRAM #WILDEROBEN

Produkt přidán do seznamu přání

Při poskytování našich služeb používáme soubory cookie. Chcete-li se dozvědět o cookies, které používáme, a o vašich preferencích a možnostech odhlášení, klikněte sem . Používáním naší platformy souhlasíte s používáním souborů cookie.