1% PRE NAŠE LESY

Wilderoben venuje 1 %  z každého predaného produktu lesoochranárskemu zoskupeniu Vlk. Touto spoluprácou chceme aktívne prispievať k ochrane prirodzených lesov na Čergove a  pomáhať ďalej rozširovať chránené prírodné rezervácie na Slovensku. 

POMÔŽ NÁM DOSIAHNUť, ABY SA V PRIRODZENÝCH LESOCH NEROBILO NIČ

Aby sa v týchto lesoch nerúbalo, nepoľovalo, nepostrekovalo chemikáliami, neodstraňovalo mŕtve drevo, nevysádzalo či nejazdilo na autách. Naopak chceme, aby do lesov chodili ľudia a spoznávali ich aj mimo vyznačených chodníkov.

ÚLOHA
BIODIVERZITY

Biodiverzita rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v lese priamo ovplyvňuje stabilitu a odolnosť ekosystémov voči vplyvom prostredia.

PRÍRODNÉ LESY
V OHROZENÍ

Ľudskou aktivitou je pozmenených až 99 % území lesov na Slovensku. Iba 1 % z rozlohy lesov si zachovalo pôvodný charakter prírodného lesa.

OCHRANA PRÍRODNÉHO
DEDIČSTVA

Rozšírme prísne chránené územia s názvom Evolučné lesy®, kde majú rastliny a zvieratá možnosť žiť nerušený život bez zásahu človeka.

Kto je VLK?

Lesoochranárske zoskupenie VLK vlastní prvú súkromnú prírodnú rezerváciu na Slovensku Vlčia s rozlohou 21 ha, ktorá sa nachádza v Čergovskom pohorí. Druhá rezervácia Rysia (30 ha) sa nachádza v Strážovských vrchoch.

Od roku 1993 pracujú ochranári a dobrovoľníci vo VLK-u na záchrane prirodzených lesov na Slovensku. Vytvárajú sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®, kde rastliny a zvieratá žijú bez zásahu človeka. Ochranári dosiahli vyhlásenie nových prírodných rezervácií na 880 hektároch, zmenami v zákonoch každý rok zachránia pred zastrelením viac ako 150 vlkov a medveďov, bojujú proti nadmernej ťažbe dreva, odhaľujú krádeže dreva či pytliactvo a organizujú prednášky a semináre pre verejnosť v mestách aj v teréne.

ÚSPECHY V OCHRANE LESOV NA SLOVENSKU

2001-2002

Zastavenie ťažby v národnej prírodnej rezervácii Suchá dolina v západných Tatrách formou 40-ročného prenájmu (160 ha)

2004

Založenie prvej súkromnej prírodnej rezervácie
Vlčia (21 ha) v Čergovskom pohorí a druhej rezervácie Rysia (30 ha) v Strážovských vrchoch

2005

Rozšírenie štátnej prírodnej rezervácie Udava z 52 ha na 393 ha

2008

Rozšírenie štátnej národnej prírodnej rezervácie Kyjovský prales z 53 ha na 397 ha

2007-2009

Vyhlásenie štátnej prírodnej rezervácie Bisce s rozlohou 28 ha

2006-2013

Zastavenie ťažby kalamitného dreva v
dolinách Tichá a Kôprová

2006–2013

Rozšírenie o 50 ha lesa v blízkosti Vlčej v Čergovskom pohorí

2006–2013

Výrazné zlepšenie stavu ochrany vlkov
na Slovensku – zákaz lovu vlkov
v rozsiahlych pohraničných územiach, zákaz lovu
vlkov na spoločných poľovačkách a sprísnenie podmienok lovu

Juraj Lukáč

Náčelník LZ VLK, aktivista

Ochranár a aktivista. Vyštudovaný kybernetik, ktorý sa už viac ako 25 rokov profesionálne venuje ochrane prírody a popularizuje ochranu prirodzených lesov medzi ľuďmi. Jeho združenie Vlk vlastní súkromnú rezerváciu Vlčia v Čergove a Rysia v Strážovských vrchoch, v prenájme majú aj Suchú dolinu v Tatrách. Momentálne žije v dedinke Osadné na poľsko-slovenskej hranici v okrese Snina, blízko prírodnej rezervácie Udava.

Katarína Grichová

Náčelníčka kmeňa VLK Čergov

Vyštudovala geografiu a od svojich 17-tich rokov je aktívna vo VLK-u, pracuje v jeho centrále Tulčíku. Sprevádza ľudí na terénnom lesnom seminári Gaia a monitoringoch, rieši trestné oznámenia, organizuje tzv. štvrtky s VLK-om v Prešove. Zaoberá sa ochranou vlkov a koordinuje lokálne aktivity. Jej snom je prechádzať sa po lesoch bez strachu, že narazí na nový výrub či cestu, na človeka s puškou alebo na motorové vozidlo.

INSTAGRAM #WILDEROBEN

Product added to wishlist

Pre tvoj pohodlný nákup využívame súbory cookies. Prehliadaním Wilderoben potvrdzuješ, že si sa oboznámil s tým, čo cookies sú a ako ich môžeš odmietnuť, a ako spracovávame osobné údaje.